Đăng nhập
KỲ HỌP THỨ 15 HĐND TỈNH KHÓA XVII
(Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 26/04/2021)Tổng số tài liệu: 17

TT Số hiệu Trích yếu Tệp đính kèm
1 DK Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải xuống
2 190/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 Tải xuống
3 195/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2033 Tải xuống
4 173/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2023 Tải xuống
5 153/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đối ứng từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách năm 2021 bố trí cho các dự án sử dụng vốn ODA (Đợt 2) Tải xuống
6 134/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị chủ trương đầu tư dự án cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân Tải xuống
7 141/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo làng học sinh Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát Tải xuống
8 135/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 NQ số 63.NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về phương án phân kỳ bố trí vốn cho dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 Đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Tải xuống
9 118/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 Tải xuống
10 116/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xáy dựng đường dây tải điện 35KV và 02 trạm biến áp từ bản Giồi xã Thiên Phủ cấp điện cho Trạm Kiểm lâm bản Bâu và Nhân dân 2 bản: bản Bâu, bản Nót thuộc Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động. huyện Quan Hóa Tải xuống
11 147/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh Tải xuống
12 175/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
13 117/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 Tải xuống
14 132/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 6, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
15 160/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thao Nghị quyết về việc quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
16 09/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xáy dựng đường dây tải điện 35KV và 02 trạm biến áp từ bản Giồi xã Thiên Phủ cấp điện cho Trạm Kiểm lâm bản Bâu và Nhân dân 2 bản: bản Bâu, bản Nót thuộc Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động. huyện Quan Hóa Tải xuống
17 168/TTr-VP Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa Tải xuống
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng Ban biên tập: Lê Đức Thuận - Chánh Văn phòng;
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: hdnd@thanhhoa.gov.vn
® Bản quyền thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ Cổng TTĐT  HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "hdndthanhhoa.gov.vn".